Nowe programy dla osób potrzebujących

Oddział Świdwin napisał kolejne programy pomocowe do instytucji przyznających granty. W chwili obecnej czekamy na najważniejsze decyzje. Czekaliśmy na decyzje i zapadły. Na złożony wniosek o dofinansowanie do Wojewody zachodniopomorskiego, otrzymaliśmy dofinansowanie w formie wsparcia przy realizacji zadania publicznego z tytułu zadania „ Pomoc społeczna na rzecz osób bezdomnych i uzależnionych” co wynika z naszego programu – Pomoc społeczna , w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych osób i rodzin.
Kolejną pomoc w formie dofinansowanie otrzymaliśmy od Gminy Miejskiej Świdwin reprezentowanej przez Burmistrza Miasta Świdwin Jana Owsiaka jako wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą ” PORADY PSYCHOLOGICZNE I DORADZTWO ZAWODOWE DLA MIESZKAŃCÓW-PACJENTÓW HOSTELU RE-ENTRY” w Świdwinie. Bardzo dziękujemy i polecamy się do dalszej współpracy, kierownik hostelu Piotr Bychowski.